”Långt från verkligheten”

Flytväst på. Visborg har svag slagsida vilket ingår i övningsscenariot. Foto: Jörgen Tiger

Jag sitter i försalongen på däck sju. Ensam i min sittgrupp med fyra vilstolar på åttonde raden. Längre fram – på rad ett och två – sitter en grupp på 15-20 barn och vuxna. I övrigt sitter det bara några mindre grupper till utspridda i salongen.

Ett meddelande på PA-systemet bryter stillheten. Klockan är 14.19. Befälhavaren uppmanar samtliga passagerare att gå till sina platser, all försäljning kommer att upphöra omedelbart och besättningen ska öka sin beredskap. Meddelandet går först ut på svenska, sedan på engelska.

Sammanlagt är runt 180 passagerare med i säkerhetsövningen som är påkallad av Transportstyrelsen. I övningen deltar 42 personer i besättningen. I slutet av maj beslutade rederiet att utöka säkerhetsbesättningen med två personer, från 40 till 42, när färjan har fler än 900 passagerare.

Annons

Läs även: Övning på Visborg gav få svar

Besättningen är taggad. Man har diskuterat övningen en hel del ombord och vill göra sitt bästa. En nackdel är att man inte kommer använda fartygets evakueringsslides med tillhörande flottar (MES), menar flera besättningsmedlemmar. Övningen hade varit mer realistisk om man även provat dem, menar de.

Jörgen Tiger, reporter på Sjömannen.

14.24 kommer nästa meddelande. Man har upptäckt rökutveckling från en lastbil på däck tre. Brandgruppen är larmad. Efter sex minuter kommer ytterligare två snabba uppdateringar. Händelseförloppet eskalerar. Fartygets brandgrupp arbetar för att släcka en nu konstaterad brand. Samtidigt ska besättningen även förbereda för en evakuering av färjan – livbåtarna ska klargöras för att kunna sättas i sjön.

Johan blir utvald som skadad av övningsledningen och kollegorna får föra honom till däck sju för vård

Johan Löwenhamn, matros, är rökdykare. Sprinklersystemet har aktiverats på däck tre men brandstyrkan måste fortsätta att kämpa med elden, helt enligt övningsscenariot. Johan blir utvald som skadad av övningsledningen och kollegorna får föra honom till däck sju för vård.

I försalongen tar vi det hela med ro. Passagerarna pratar med varandra eller tittar på mobilerna – en flicka hänger över stolsryggen för att se om det händer något spännande längre bak i salongen.

På plats längst fram, klädd i en gul varselväst, finns även Cassandra Sjöholm, cafébiträde, som är med i besättningens utrymningsgrupp. Hon spanar över den i stort sett öde salongen och lyssnar uppmärksamt på besättningens internradio.

Drygt tio minuter senare kommer beskedet alla väntar på: Färjan måste överges. Passagerare med bokade hytter ska utrymma dem, övriga ska stanna vid sina platser. 14.42 ljuder den allmänna nödsignalen, sju korta och en lång.

Cassandra Sjöholm spanar ut över den till största delen tomma försalongen på däck sju. Foto: Jörgen Tiger

Sorlet blir högre i salongen. Äntligen händer något! Passagerarna börjar plocka fram flytvästarna mellan stolarna. Hjälper varandra. Andra som redan är klara poserar för bilder, eller tar selfies. Samtidigt hämtar besättningen flytvästar till barn, och de går även en runda i salongen för att kolla läget och hjälpa till vid behov. Min närmsta stolsgranne, fem-sex sittplatser bort, kommer över för att rätta till remmarna över ryggen på min flytväst.

Äntligen händer något! Passagerarna börjar plocka fram flytvästarna mellan stolarna.

Under tiden har flera i brandgruppen bytt uppgift från släckning till att ingå i båtgruppen eller klargöring av MES-stationer. Johan Löwenhamn har återhämtat sig från ”brännskadan” och bemannar nu en av MES-stationerna.

14.56 kommer beskedet om evakuering av samtliga ombord. Strax efter hämtar en besättningsmedlem runt ett dussin passagerare i min del av salongen. Vi stannar till ett kort ögonblick vid utgången till MES-stationen, sedan en snabb passage förbi stationen ute på däck – där vi blir inräknade – och därefter återsamling med övriga statister vid restaurangtorget.

Det har gått omkring 43 minuter för passagerarna i försalongen mellan att det första meddelandet om högre beredskap gick ut och återsamlingen på restaurangtorget. Och omkring 25 minuter mellan den allmänna larmsignalen och utrymningen till livflotten som återsamlingen vid restaurangtorget representerar.

Johan Löwenhamn, som var med i både brandgruppen och gruppen vid MES-stationen, tycker att övningen fungerade okej.

– Det funkade hyfsat bra. Kommunikationen kan strula ibland vid övningar men den här gången tyckte jag det gick bra, säger han.

Även Cassandra Sjöholm, som var placerad i försalongen, tycker att övningen var bra.

– Jag var sist ut från försalongen, min uppgift var bland annat att kolla att det var helt tömt på passagerare. Jag fick också hjälpa en del barn att sätta på sig sina flytvästar, berättar hon.

Stellan Stenberg, bås, var med i båtgruppen. Han påpekar att det skulle vara bättre att klargöra livbåtarna tidigare i larmprocessen. Han menar också att det var en fördel med den utökade besättningen i beslutet från maj.

– Två till i säkerhetsorganisationen, det hjälper till. Helt klart, säger han. Jag tycker övningen gick bra, men det är långt från verkligheten.


Läs även: Övning på Visborg gav få svar