Lastägare startar samarbete för schysta transporter

När stora lastägare fick höra om fuskande fartyg ville de hitta ett sätt att främja ansvarsfulla transporter till sjöss. Nu lanseras Responsible Shipping Initiative – ett samarbete där stora transportköpare utför egna inspektioner och delar informationen. 

Tanken med Responsible Shipping Initiative (RSI) är att göra inspektioner ombord på fartyg och samla resultaten i en gemensam databas. Än så länge ingår fyra företag som köper bulktransporter i samarbetet: EFO, Lantmännen, Södra Skogsägarna och Stockholm Exergi.

Ambitionen är att växa. 

– Ju fler vi är desto större press kan vi ställa på rederierna. Effekten blir större när samma inspektionsrapport kan ses av många befraktare, säger Sebastian Tamm, logistikchef på EFO som importerar och distribuerar bränsle till flera kommunala energibolag.

Annons

”Ju fler vi är desto större press kan vi ställa på rederierna”

Genom RSI kan fraktköparna ställa samma krav i sina transportavtal och därmed sätta gemensamt tryck på rederier och befraktare att leva upp till villkoren. Att dela informationen mellan sig blir kostnadseffektivt och gör att fler fartyg kan inspekteras.

Syftet är att främja ”bra sjöfart”. Redare som lägger tid och resurser på säkerhet och bra förhållanden för sina besättningar ska få cred för det. Och omvänt: fartyg och redare som inte sköter sig ska få svårare att få laster. 

Idén föddes våren 2017 när Sekos ITF-inspektörer gjorde EFO och några andra lastägare uppmärksamma på hur villkoren för sjömän kan se ut. ITF-inspektörerna, som kontrollerar bekvämlighetsflaggat tonnage i svenska hamnar, upptäcker brister i såväl säkerhet som anställningsvillkor och arbetsförhållanden ombord i fartyg som har kontrakt med svenska lastägare.

– Vi förstod att allt inte stod rätt till på vissa fartyg trots de garantier vi fått, och det gjorde oss både förvånade och irriterade, säger Sebastian Tamm.

Tanken om ett kompletterande system började gro hos lastägarna. För två år sedan började EFO och Södra Skogsägarna utföra egna inspektioner av fartyg de anlitar, och efterhand tillkom Lantmännen och Stockholm Exergi. Ett 20-tal inspektioner har gjorts under vad Sebastian Tamm kallar för en inlärningsperiod.

– Syftet har varit att kartlägga hur det ser ut och skapa ett system inför lanseringen av Responsible Shipping Initiative.

Under uppstarten har de tittat på hur oljebolagen gör.

– De har gjort egna inspektioner länge och byggt upp ett bra gemensamt system som bidragit till att tankfartyg idag håller en väldigt hög standard. Inom vårt segment, bulk, är det nästan ingen annan som gör detta på bulkfartyg som opererar i vårt område. Vi börjar i stort sett från grunden.

”Vi förstod att allt inte stod rätt till trots de garantier vi fått”

En RSI-inspektion ska ta mellan fyra och sex timmar. Sjömannen har tagit del av ett inspektionsprotokoll. Det är på 24 sidor och tar upp allt från navigationsutrustning till certifikat, säkerhetsrutiner, övergripande skick på fartyget, sophantering och ballastvattenrutiner. Ett kapitel heter Crew Management och innehåller frågor som ”har alla besättningsmedlemmar godkända anställningskontrakt?” och ”dokumenteras vilotid korrekt ombord?”.

– Vi har svårare än exempelvis ITF att upptäcka brister i anställningsvillkoren ombord, men vi tittar på det som går, och ser vi något som inte verkar bra så har vi nu en betydligt större möjlighet att agera, säger Sebastian Tamm.

Vad har ni fått för reaktioner från rederier?

– Många rederier har varit förvånansvärt positiva. Flera har sagt att de bara väntat på att något sådant här skulle komma. Någon har haft synpunkter men de är inte många, vi hade väntat oss betydligt större invändningar. 

”Många rederier har varit förvånansvärt positiva”

Hittills har ingen inspektion fått stora konsekvenser. Inget fartyg har plockats bort som leverantör. 

– Men vi har skickat ett par inspektionsrapporter till rederier som fått svara på hur de ska åtgärda de brister som upptäckts vid inspektionen. Vi har bland annat upptäckt oroväckande stora brister i engelskkunskaper hos däcksbefälen, vilket vi ser som en säkerhetsrisk, brister i säkerhetsutrustningen och flera fall där alkoholpolicyn varit otydlig eller otillräcklig, säger Sebastian Tamm. 

EFO ställer som de flesta fraktköpare redan idag krav på sina leverantörer till sjöss genom bland annat uppförandekod. De egna inspektionerna ska även framöver kompletteras av andra källor. 

– När vi fraktar in en båt tittar vi på senaste Port State-rapporten. Är den dålig så följer vi upp den, och är den riktigt dålig undviker vi båten. När det gäller bekvämlighetsflaggade fartyg har ITF en app som vi brukar använda för att kontrollera att fartyget har ett av dem godkänt avtal.

– Vi försöker i mesta möjliga mån att säkerställa att vi får vad vi beställer. Vi har hittills använt de system som finns och haft tät kontakt med rederierna. Vi har förlitat oss på att de uppgifter vi fått varit korrekta, säger Sebastian Tamm.

”Vi har hittills förlitat oss på att de uppgifter vi fått varit korrekta”

Han hoppas och tror att nystartade Responsible Shipping Initiative kommer att göra arbetet både lättare och betydligt mer effektivt. 

– Jag ser många fördelar med att samarbeta. Tillsammans får vi ett betydligt större underlag och kan göra betydligt större skillnad än respektive bolag var för sig.

Hur många inspektioner som ska göras per år är inte bestämt än, men kommer att vara beroende på hur många resor respektive bolag gör.

– Är man ett stort bolag som gör 500–600 resor per år ska man naturligtvis genomföra fler inspektioner än ett litet bolag, men vi har inte satt antal ännu. Det är en av flera frågor som står på agendan vid vårt nästa styrelsemöte i RSI. 


Fakta: Responsible Shipping Initiative

Samarbetet är uppbyggt som en ideell förening med namnet Responsible Shipping Initiative. Varje medlemsföretag har en representant i styrelsen. Från och med december finns ett kansli i Göteborg som ska samordna arbetet (administrera inspektioner, se till att redare återkopplar på rapporterna, se till att bristerna blir åtgärdade, hålla databasen uppdaterad samt kunna ge medlemsbolagen rådgivning om fartyg, inspektioner och inspektionsresultat).  

Här finns mer information om Responsible Shipping Intiative

Läs även: Facket om RSI: Detta är efterlängtat