”Man formas av sin omgivning”

Dennis Nyström från organisationen MÄN var en av talarna på Vågrätts öppna möte. Foto: Tony Hultkvist

Jämställdhet – allas ansvar var temat för branschsamarbetet Vågrätts öppna möte i måndags. Panelen bestod av fyra manliga talare.    

Med utgångspunkt i att det ofta är kvinnor som engagerar sig i jämställdhetsarbete, hade Vågrätt valt att ha enbart manliga talare på detta öppna möte. Arrangör för det digitala mötet var Sjöfartsverket, och Mikael Lindmark från Seko sjöfolk var moderator. 

Seko sjöfolk är numera sammankallande i Vågrätt. Ordförande Kenny Reinhold sa i sitt inledningstal att jämställdhet egentligen i grunden handlar om ”vanligt jävla folkvett”, och att det är en viktig fråga för såväl demokrati som hållbarhet och överlevnad för branschen.

Han sa att Seko sjöfolk de senaste åren tagit krafttag och idag arbetar organiserat med jämställdhetsarbete i organisationen.

Annons

– Vårt mål är att tillsammans överträffa både oss själva och förväntningarna varje år framöver. Det är ett gemensamt mål vi borde ha i hela sjöfartsbranschen, sa han.  

”Vårt mål är att överträffa oss själva varje år framöver”

Huvudtalare var Dennis Nyström från föreningen MÄN, en ideell organisation som arbetar med att försöka förändra de strukturer som ger upphov till mäns våld. 

Dennis Nyström tog bland annat upp våldspyramiden och definitioner av våld. Han talade om vikten av att arbeta förebyggande och liknade detta vid ett översvämmat badkar.

– Ofta torkar man golvet innan man stänger av kranen. Det vill säga: man tar hand om konsekvenserna istället för att förebygga skadan, sa han. För att få stopp på våldet behöver vi arbeta strukturerat med förebyggande arbete, utan att det sker på bekostnad av stöd och skydd för de som utsätts.

”För att få stopp på våldet behöver vi arbeta strukturerat med förebyggande arbete”

Dennis Nyström sa också att fokus ofta hamnar fel i diskussioner om mäns våld. Ofta hamnar fokus på den som utsätts snarare än den som utsätter. Han påpekade att språket har stor betydelse när man pratar om våld. Det är stor skillnad på meningarna ”Johan slår Maria”, ”Maria blev slagen av Johan” och ”Maria blev slagen”. De två senare varianterna – vanliga i nyhetsrapportering ­– gör att Maria hamnar i fokus och därmed kan ifrågasättas.

Dennis Nyström påpekade också att våldsförebyggande arbete i allra högsta grad är en ledarskapsfråga. 

– Som medarbetare kan man säga till sin chef att detta händer. Men om chefen inte gör något åt det är det svårt att skapa förändring, sa han. 

John Leijonmarck från IT-konsultbolaget Netlight talade om initiativet Purple Pill som han och kollegorna på Netlight startade 2018. Purple Pill anordnar luncher och seminarier där män träffas och pratar om jämställdhet. Namnet Purple Pill kommer från filmen Matrix och anspelar på valet att leva i en fantasivärld eller i den verkliga världen.

– Vi måste inse att IT-branschen inte är en jämställd bransch och att alla måste vara med och bidra, sa John Leijonmarck.

Han berättade vidare att Purple Pills arrangemang blir ett forum där det är okej att vara sårbar och bolla olika situationer, och att han märkt att medvetenheten om jämställdhet ökat på företaget sedan starten. 

Nästa talare var Jakob Wagner, ombudsman på fackförbundet Byggnads och ansvarig för projektet ”Stoppa machokulturen”. Med en bakgrund som byggnadsplåtslagare pratade Jakob Wagner om hur det kan vara att arbeta i en väldigt mansdominerad bransch. Han berättade att den hårda kulturen kom som en chock när han började på byggprogrammet på gymnasiet. Lärarna var hårda på ett ganska brutalt sätt som Jakob Wagner och klasskamraterna snabbt ändå accepterade och vande sig vid. 

Några år senare träffade han lärarna igen och frågade då varför de agerat som de gjorde.

– De förklarade att byggbranschen är hård, och de såg det som sin plikt att förbereda oss elever på det hårda livet efter skolan. 

Och visst var jargongen hård ute på arbetsplatserna. Jakob Wagner berättar om hur han tillsammans med några kollegor vid ett tillfälle lindade in en lärling i packplast och lade honom på ett bord. En kul grej, tyckte de. Tills en äldre kollega kom in och skällde ut dem och frågade vad de höll på med.

– Det var den första väckarklockan för mig. Jag hade blivit en av dem som jag tyckte var svin när jag började i branschen. Vad hade hänt med mig? Man formas av sin omgivning, säger han.

”Jag hade blivit en av dem som jag tyckte var svin”

Det gäller att få människor att förändras i sin vardag, menar Jakob Wagner. Du formar din arbetsplats. Du är med och sätter standarden. Föregå med gott exempel och våga säg ifrån. 

– Kulturen på en arbetsplats ska vara inkluderande och schyst. Annars blir det lätt en slippery slope och till slut står du där och packar in en kollega i packplast, säger han.

Joakim Lund är vd för Thun Tankers. Rederiet döpte nyligen sitt senaste nybygge i E-klassen till Thun Equality som en symbol för Thun Tankers strategiska arbete för jämställdhet. Enligt Joakim Lund är det en viktig del i hållbarhetsarbetet. 

– Vi jobbar kontinuerligt med jämställdhet i hela vår organisation. För oss är det självklart att en jämställd organisation också är mer lönsam, sa han.

Webinariet avslutades med en panel där talarna fick svara på frågor. En av dem var hur jämställdhetsarbetet ska nå ner ”på golvet”. Helt enkelt, hur ska man undvika att det stannar vid fina ord i ett policy-dokument utan för sjöfartens del når hela vägen ut i fartygen?

Joakim Lund påpekade att man som ledare själv måste leva de värderingar man vill uppnå. Och Jakob Wagner tipsade om ett bottom up-perspektiv för denna typ av förändringsarbete.

– Det kan bli personligt när det handlar om normer och värderingar. Då får det inte kännas som att ”här kommer chefen och tvingar mig vad jag ska göra och tänka”. Använd istället de informella ledarna som finns i organisationen för att nå ut, sa han. 

Han berättade också att Byggnads nyligen utbildat ombudsmän över hela landet i att bättre kunna företräda medlemmar i fall som rör diskriminering. Satsningen gjordes sedan förbundet insett att det är ett område där man behöver bli bättre.