Oklart om nya regler

Rampen som krossade benen på en matros vid lossning i Malmö. I toppen av rampen syns den två ton tunga flappen. Foto Dick Gillberg

Ramper för fordon och passagerare saknar i dag krav på besiktning. Trots kritik från Haverikommissionen tvekar Arbetsmiljöverket om nya regler.

Olyckan på Finnpartner hade kunnat undvikas med ett krav på besiktning av rampkonstruktioner i hamnar, menar Haverikommissionen i sin utredning.

”Om ramperna hade haft besiktningsplikt och tillsyn av någon utomstående opartisk organisation är det sannolikt att problemen med flytlägesgivaren hade påpekats som en brist på ett tidigt stadium”, konstaterar Haverikommissionen och uppmanar Arbetsmiljöverket att utvidga sina förskrifter.

Men på Arbetsmiljöverket sitter man still – än så länge.

Annons

– Vi kommer att ta upp frågan nästa gång vi reviderar reglerna, säger handläggare Carl Axel Sundström.

Nuvarande regler för lyftanordningar och liknande tekniska anordningar innehåller en specificerad lista med besiktningspliktiga installationer, berättar han.

– Där skulle man kunna lägga till ramper, men det beror på hur läget är, vi kommer att pröva frågan, säger han.

Carl Axel Sundström kan inte säga när Arbetsmiljöverket kommer att revidera reglerna bara att revideringen inte är ”omedelbart förestående men inte heller långt borta”.

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig på Seko sjöfolk, är kritisk mot Arbetsmiljöverkets senfärdighet.

– Det här påvisar ännu en gång vilka stora samverkansbrister det finns mellan myndigheterna. Och under tiden riskerar människor att skada sig illa, säger han.

Som det är nu är endast ramper och landgångar ombord på fartyg besiktningspliktiga. Det innebär att chaufförer såväl som passagerare och sjömän varje gång de går ombord får lita på att underhåll och egenkontroll av ramper på land är utfört på rätt sätt av hamnen.

– Det borde vara en självklarhet att även hamnens ramper ska vara besiktigade. Vi kan inte riskera fler olyckor liknande den som inträffade på Finnpartner, säger Pelle Andersson.

Läs också: Matti kämpade sig tillbaka till jobbet