Fler systrar beställda

Syskonträff på Donsö. Älvtanks Ramanda och Furetanks Fure Ven. Foto: Dick Gillberg

Furetank har fått sina tre gasdrivna produkttankers som var med i den ursprungliga ordern. Men rederiet har redan beställt ytterligare två. 

– Vi har båtar som snart kommer att behöva bytas ut, säger vd Lars Höglund. 

Lars Höglund är mycket nöjd. Fartygen i serien är i stort sett identiska, färgsättningen varierar men i övrigt är det inga egentliga skillnader. Gasdrift och optimerad skrovform minimerar bränsleförbrukning och utsläpp.  

– De har minsta möjliga miljöpåverkan. Jag har inte hittat några fartyg som är bättre än våra, säger han. 

På sikt strävar rederiet mot att gå över till biogas som bränsle. Idag körs de främst på naturgas.

Annons

– Vi har redan börjat med inblandning av biogas och kommer successivt, när det är möjligt beroende på tillgång och pris, att gå över mer och mer. 

“Vi kommer successivt gå över mer och mer till biogas”

Fartygen har fått mycket uppmärksamhet och det första – Fure Vinga – såldes i våras till Kanada. I samband med det beställde Furetank ett till, och i september meddelades att rederiet lagt ännu en beställning. 

Seriens nummer sju och åtta har planerad leverans i november 2020 och mars 2021. De ska ersätta färöflaggade Fure Ferder och Fure Fladen.

– De är byggda 2003 och det är snart dags att byta ut dem. Oljebolagen godkänner inte fartyg äldre än 20 år, säger Lars Höglund.

Nybeställningarna får förhoppningsvis svensk flagg som resten av serien.

– Om allt fortsätter som idag, med bra förhållanden med facken och samsyn i branschen, så blir det svensk flagg. Men det oroar oss att politikerna från årsskiftet drar ner sjöfartsstödet till 99 procent för att finansiera tonnageskatten. Den signalen är jättedålig, säger Lars Höglund.

Han jämför med att öppna Pandoras ask. Har man väl börjat nagga av sjöfartsstödet så kanske det fortsätter. 

– Ser vi tendenser på att sjöfartsstödet fortsätter minska så vågar vi inte sätta svensk flagg på nybyggena. När vi tar in fartyg så binder vi oss i tio år. Man är jätterädd att låsa fast sig i ett system som kan ändras under tiden, säger han.

Furetank har under året rekryterat sjömän till de nybyggen som levererats, och kommer enligt Lars Höglund att behöva anställa fler framöver.

Hur ser det ut för svenskt manskap?

– Vi ser om vårt hus så att vi ska få påfyllning av svenskar. Vi har alltid svenska elever och ungdomar på Seko-platser ombord på våra båtar på somrarna. Sedan vill vi gärna att de läser vidare och kommer tillbaka till oss. Vill någon ha ett sabbatsår så försöker vi hjälpa till, men vi vill helst inte att de stannar i manskapsbefattningar, säger Lars Höglund.

“Vi ser om vårt hus så att vi ska få påfyllning av svenskar”

Han ser matros och motorman främst som genomgångsyrken som ger viktig erfarenhet.

– Vi vill hemskt gärna att våra styrmän och ingenjörer i maskin ska ha jobbat i manskapsbefattningar innan de blir befäl. Det är berikande att inte bara ha suttit på skolbänken, säger han.

Läs även: På besök i hemmahamnen


Fure Ven
Längd: 150 meter
Bredd: 23 meter
Tankkapacitet: 20000 kubikmeter
Huvudmaskin: Wärtsilä 9L34DF 4500 Kw anpassad för gasdrift (LNG och LBG)
Skrovdesign: FKAB Marine Design
Besättning: 14 personer (varav två elever)


Reducering av utsläpp vid LNG-drift
Koldioxid: 55 procent (kan elimineras om biogas används)
Kväveoxid, NOx: 86 procent
Svaveloxid, SOx: 99 procent
Partiklar: 99 procent
Buller: 50 procent