Rederiet berömmer sin personal

Passagerare på väg av Elvy, en av Styrsöbolagets färjor på älven i Göteborg. Foto: Dick Gillberg

Säkerhetschef Christian Hallberg tycker att Styrsöbolagets verksamhet fungerat bra trots pandemin. 

– Våra besättningar ska verkligen ha en eloge, säger han. 

Styrsöbolaget kör kollektivtrafik i Göteborg på uppdrag av Västtrafik. När coronaviruset kom bildades enligt Christian Hallberg snabbt en grupp för att göra riskbedömningar och diskutera åtgärder. 

– Det här är ju en ny situation för hela samhället. Jag tror inte att någon när allt startade i våras kunde tänka sig hur det skulle bli och speciellt inte hur länge det skulle pågå, säger han.

Rederiet har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning ombord. Det hålls regelbundna möten med fackliga representanter och skyddsombud, och samarbetet med uppdragsgivaren Västtrafik fungerar bra. 

Annons

– Vi har gjort allt som det funnits krav på och som alla andra gör. Jag tror att det i sådana här lägen är extra viktigt att följa vad myndigheterna säger och försöka lita på dem som har kompetens. Hellre så än att göra bedömningar som kanske inte har stöd på rätt sätt, säger Christian Hallberg.

”Vi har gjort allt som det funnits kvar på och som alla andra gör”

Styrsöbolaget har inte sett någon jätteökning i sjukskrivningstal hos personalen under pandemin. Ibland har de tvärtom verkat lägre.  

– Det visar att åtgärderna vi gjort för att skydda personalen haft verkan, som att däcksmännen inte behöver vistas ihop med passagerare mer än nödvändigt, men också att andra smittor i samhället har minskat, säger han. 

Sedan i höstas bär rederiets däcksmän varselvästar med texten ”Visa hänsyn, håll avstånd”. Initiativet till västarna kom från den egna personalen. 

Christian Hallberg återkommer flera gånger till besättningarnas insats.

– Vår ombordpersonal, framför allt de på däcksmanssidan som är närmast passagerarna, har gjort ett jättebra jobb. Det ska de ha verkligen ha en eloge för. Det har varit pressat för många och det är en tuff situation. Men vår personal har gjort en väldigt bra insats. Och gör fortfarande förresten; det är ju inte över än, säger han.

”Vår ombordpersonal har gjort ett jättebra jobb”

I somras hade man kajvärdar som informerade och påminde resenärer om att hålla avstånd. En del kom från Västtrafik och andra var personer som egentligen skulle ha arbetat ombord. 

– Eftersom vi drog ner på passagerantalet så behövdes inte alltid en extra däcksman. Vissa fick istället en blandtjänst där de var ombord på båtarna vissa tider och kajvärdar andra tider. Det blev en bra lösning, säger Christian Hallberg.

Om det blir samma sak i år är för tidigt att säga. Överhuvudtaget är det just nu svårt att planera för framtiden.

– Vi berörs och styrs av vad myndigheterna säger om smittoläget. Vår verksamhet påverkas väldigt mycket av vilka åtgärder som görs på andra håll i samhället, säger han.

Läs också: Bland pendlare i pandemi