Verksamheten växer stadigt

Ombordstigning på Valö. Det bor runt 4600 bofasta i Göteborgs södra skärgård. På sommaren mångdubblas den siffran med sommargäster och dagsbesökare. Foto: Dick Gillberg

Antalet passagerare som åker med Styrsöbolaget ökar år från år. Främst över Göta älv men även i södra skärgården.

– Verksamheten har utvecklats bra under senare år. Det är naturligtvis roligt. Vi försöker ständigt förbättra trafiken i samarbete med våra uppdragsgivare, säger Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget.

Styrsöbolaget kör trafik både i södra skärgården och över Göta älv i Göteborg. Bolaget har varit verksamt sedan 1922 men trafiken har anor från 1800-talet.

Främst är det pendlartrafiken över älven som ökar – med 10 till 15 procent per år under senare tid. Men även för trafiken i södra skärgården ökar antalet passagerare med mellan 1,5-2,0 procent per år.

– I skärgården är det delvis besöksnäringen som driver utvecklingen. Vi tittar på flera sätt att knyta ihop staden och skärgården. Från december startar vi pendeltrafik från skärgården direkt till Stenpiren i centrala Göteborg, säger Bertil Pevantus.

Annons

Det är samma sträckning som de populära ”sommarbåtarna” har haft två år i rad och nu inför Styrsöbolaget samma trafik mer riktad mot arbetspendlare.

– Pendlingen blir mer bekväm med möjligheter att arbeta under turen. Tidsmässigt kommer den nya sträckningen konkurrera väl med de vanliga linjerna och spårvagn eller buss till samma plats, säger han.

“Utvecklar man trafiken måste man till sist fylla på med nytt tonnage”

Styrsöbolaget har uppdrag av Västtrafik att köra passagerartrafiken till 2025. Med optionsår har bolaget även uppdrag från Göteborgs Stad att köra frakttrafiken till 2026.

De långa engagemangen ger långsiktighet och arbetsro i planeringen, menar Bertil Pevantus. Han vill ändå inte avslöja för mycket av bolagets framtidsplaner.

– Utvecklar man trafiken måste man till sist fylla på med nytt tonnage, vilket vi också nu har gjort i och med att vi precis köpt in två fartyg.

Ökningen av passagerare och gods har medfört att Styrsöbolaget behövt öka personalstyrkan. Och bolaget kommer snart behöva förstärka igen.

– Vi har haft en del nyanställningar och kommer snart behöva än mer personal. Men det är sällan vi går ut och annonserar efter medarbetare, oftast har vi folk igång som vi kan erbjuda fast anställning.

Personalomsättningen är låg. Majoriteten av anställda har långa tjänstgöringstider i bolaget. Bertil Pevantus började själv som däcksman 1998 och fortsatte sedan som skeppare innan han blev teknik- och  driftchef. Sedan 2010 är han vd.

– Jag ser min bakgrund inom bolaget som en otrolig nytta och styrka i mitt arbete. Jag har insyn i verksamheten och vet om förutsättningarna på båtarna. Jag hoppas medarbetarna känner det även om jag måste ta tuffa beslut ibland, säger han.

Bertil Pevantus började själv som däcksman på Styrsöbolaget. Sedan 2010 är han vd. Foto: Styrsöbolaget

 

Styrsöbolaget

  • Runt 110 anställda med mellan 90-95 ombordanställda
  • Styrsöbolaget äger och opererar 14 färjor. Men bolaget kör även två fartyg inom älvtrafiken som Västtrafik äger.
  • Styrsöbolaget ägs av Transdev Sverige som bedriver persontrafik med buss, tåg, spårvagn och båt åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting.
  • Transdev Sverige har 4500 anställda. Företaget ingår i sin tur i den internationella koncernen Transdev med verksamhet i 19 länder världen över.

Läs även: Ett måste för livet på öarna

Läs även: Nytillskott till Styrsöbolaget 

Läs även: Transdev köper Blidösundsbolaget