”Vi måste förändras”

Vånö ligger för­töjd vid Boda brygga i väntan på av­gång mot Möja 10.20. Foto: Linda Sundgren

I och med att Blidösundsbolaget vann upphandlingen av trafiken i mellersta skärgården har bolaget vuxit rejält. Rederiets nytillträdde vd hoppas att det ska leda till en mer flexibel organisation.  

Läs även: Besättningarna väntar på svar

Den 1 oktober tog Blidösundsbolaget över driften av sjötrafiken i Stockholms mellersta skärgård, ett trafikområde som tidigare sköttes av Nya Skärgårdsbolaget med Destination Gotland som huvudägare. Därmed har Blidösundsbolaget vuxit till 36 fartyg med 120 anställda ombord och 21 iland.  

– Utmaningen när man gör en sådan här förändring är att få ihop två rederier till ett gemensamt bolag, säger Peter Fyrby, vd i Blidösundsbolaget och Utö Rederi. För oss gäller det att plocka russinen ur kakan och ta tillvara det bästa hos båda rederierna. 

Annons

På frågan om besättningarna kan vänta sig några förändringar svarar Peter Fyrby att förändring är en naturlig del av verksamheten. 

– Vår omvärld förändras och då måste vi också förändras. Nu har vi besättningar till alla fartyg, men vi hoppas öka flexibiliteten framöver och att man tillfälligt kan arbeta på olika fartyg. Att byta båt är som en kompetenshöjning och något som gynnar alla, säger han. 

De förändringar som planeras i verksamheten hänger framför allt samman med att rederiet växer och blir större, säger Peter Fyrby. 

– Vi kommer att behöva nya rutiner och tydligare strukturer än tidigare, men det ser jag enbart som något positivt. 

Blidösundsbolaget har två inriktningar i sin verksamhet, en upphandlad skattefinansierad del och en kommersiell del. Den förstnämnda styrs och planeras av trafikförvaltningen i Stockholm och där sköter Blidösundsbolaget enbart drift och underhåll av fartygen. På den kommersiella sidan, som utgör tio procent av bolagets verksamhet, finns däremot andra möjligheter till utveckling som Peter Fyrby hoppas kunna ta tillvara framöver. 

– På sikt kan man kanske tänka att vi öppnar en ny linje någonstans i kollektivtrafiken för att ersätta buss eller bil. Men var det i så fall skulle vara är för tidigt att säga, jag har varit här för kort tid för att uttala mig om det. 

Peter Fyrby tillträdde som vd i oktober. Närmast kommer han från Sjöfartsverket där han var rederi-direktör i Färjerederiet, men han har en lång karriär till sjöss bakom sig, bland annat som styrman i Wallenius och Estline. Han har läst på Sjömansskolan i Stockholm och i slutet av åttiotalet jobbade han som jungman och matros i Waxholmsbolaget, först på Roslagen och därefter på Östan.  

– Även om det var 30 år sedan känns det här jobbet litegrand som att komma tillbaka, säger han. Jag har alltid haft en speciell relation till Stockholms skärgård. 

När Sjömannen pratar med Peter Fyrby gör han sin tredje vecka i Blidösundsbolaget. Då har han hunnit åka med tre av rederiets fartyg, Saxaren, Lux och Silverö. Samma dag ska han besöka Riddarholmen. 

– Min ambition är att kunna vara ute så mycket som möjligt på båtarna och träffa de som jobbar ombord. Det finns väldigt mycket kompetens på våra fartyg som vi ska ta vara på.


Fakta: Transdev

Blidösundsbolaget ägs av det internationella transportbolaget Transdev med huvudsäte i Paris och franska staten som största ägare. I Sverige äger Transdev även Utö rederi i Stockholm samt Styrsöbolaget i Göteborg. Bolaget bedriver också fartygstrafik i Frankrike, Nederländerna, USA och Australien.