”Situationen är allvarlig – personalen går på knäna”

Marina Chemaleva, fartygssektionsordförande, slår larm om en pressad arbetssituation i intendenturen. Foto: Dick Gillberg

Fartygssektionsordförande Marina Chemaleva slår larm om en tuff vardag ombord Galaxy.

Situationen är allvarlig. Vi har omkring tolv procent högre sjukskrivning inom vissa avdelningar i jämförelse med förra året, säger hon.

Marina Chemaleva beskriver läget som om personalen ”går på knäna” i restauranger och hyttstäd.

– Färjan kör med minsta möjliga bemanning. Vi är kanske tre personer där vi annars skulle vara fem eller sex, säger hon.

Läs även: Tufft arbete och brist på vikarier

Annons

Arbetsbelastningen gör att sjukskrivningarna ökar. Samtidigt upplever personalen att det inte tillsätts tillräckligt med vikarier. Vilket ökar arbetsbelastningen på befintlig personal ytterligare.

”Ledningen måste matcha ihop krav med resurser”

– Situationen är allvarlig. Om det är så här nu, hur blir det då till sommaren? Det känns som om de skiter i hur folk mår. Ledningen måste matcha ihop krav med resurser, eller så får de stänga vissa avdelningar.

Marina Chemaleva, ordförande i fartygssektionen. Foto: Dick Gillberg

Efter samtal med ett flertal medarbetare skickade Marina Chemaleva och ett antal skyddsombud in en skrivelse till Transportstyrelsen där de varnade om den ansträngda arbetssituationen.

Ledningen på Silja Tallink höll ett möte om skrivelsen men utan att kalla Marina Chemaleva eller de berörda skyddsombuden.

Personalchef Björn Åden vill inte uttala sig för Sjömannen utan hänvisar istället till Hans Friberg, presstalesman och operativ chef för ship management.

”bemanningen på Galaxy är god, även om de säkert haft några resor som var jobbiga”

Enligt honom är bemanningen på Galaxy adekvat. Även om färjan vid enstaka resor har haft en lägre bemanning på grund av sjukdom.

– Vi vill ha båtarna bemannade på ett korrekt sätt. Jag skulle hävda att bemanningen på Galaxy är god, även om de säkert haft några resor som var jobbiga, säger han.

Han känner inte heller igen att rederiet skulle ha svårt att få tag i vikarier.

– Vi har en vikariepool. Samtidigt kan det enstaka gånger vara svårare. Är det förkylnings- och vabbtider och folk är sjuka ombord är folk ofta sjuka i land också, säger Hans Friberg.

När det gäller intendenturpersonalens organisatoriska och sociala arbetsmiljö hänvisar han till rederiets samarbete med skyddsombud och skyddskommitté.

– Vi har en ständig och god dialog med de som är skyddsombud. Är det problem ska de frågorna tas upp i skyddskommittén.

Ett uttalande som Marina Chemaleva ställer sig frågande inför.

– De kanske har en god dialog med vissa av skyddsombuden. Men vad görs åt akuta problem? Allt kan inte vänta till de planerade mötena med skyddskommittén, vi skyddsombud som stod för skrivelsen som sändes till Transportstyrelsen borde ha kallats till mötet med ledningen. Istället för detta valde ledningen att ignorera alla skyddsombud som var insatta i problemet.

– Vi anser inte att vi gjort något fel då vi samtidigt framlade problemet till befälhavare och intendent. Men jag hoppas att dialogen kan bli mer konstruktiv mellan våra nyvalda skyddsombud och rederiet, säger hon.