Sjömanshusstiftelsen gör Eckerö

Eckerö ligger till kaj vid färjeterminalen i Grisslehamn. Foto: Torbjörn Dalnäs

Intendenturens arbetsmiljö i praktiken. Hela ledningen för Stiftelsen Sveriges Sjömanshus åkte med Eckerö för att studera arbetet ombord – och fick bland annat städa hytter och bädda kojer.

Stiftelsen har finansierat Cecilia Östermans och Carl Hults arbete om arbetsmiljön i intendenturen, som även resulterade i boken Sjukt kul jobb.

– Syftet med resan var att skapa förståelse för arbetet ombord men även resonemang och slutsatser av det genomförda projektet, säger Christer Nordling, kanslichef på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Läs Torbjörn Dalnäs reportage om resan:

Annons

Ett sjukt kul jobb på m/s Eckerö

Eckerö anländer till färjeläget i Grisslehamn. Foto: Torbjörn Dalnäs
En betydande del av den svenska handelsflottans sjöanställda tjänstgör på passagerarfartyg. Flertalet återfinns inom fartygens intendenturavdelningar. Just därifrån kommer också, enligt en enkät från 2010, tydliga rapporter om utmattning, stress och andra arbetsmiljöproblem.

Det ledde till att Stiftelsen Sveriges Sjömanshus beviljade stöd till Linnéuniversitetet och Sjöfartshögskolan i Kalmar för en fördjupad undersökning, som pågick 2015 till början av 2017. Den har bland annat resulterat i slutrapporten Intendenturpersonalens arbetsmiljö och den tryckta sammanfattningen Sjukt kul jobb.

Den 22 augusti 2018 följde Stiftelsen upp studiens resultat och slutsatser genom ett studiebesök ombord på m/s Eckerö. Strax före avgång från Grisslehamn klockan 10.00 embarkerade Stiftelsens direktion och kansli.

Gruppen välkomnades av befälhavare Christer Edström och intendent Jonny Karlström. De berättade om fartyget, som för dagen hade en besättning bestående av 99 kvinnor och män. Efter den intensiva sommaren hade hon just övergått till mellansäsong med ny tidtabell, som sträcker sig till början av januari.

Eckerölinjen har omkring 100 fastanställda, med mycket låg personalomsättning. Därtill kommer extra säsongs- och helgpersonal.

Kapten Edström vittnade om en god stämning och närhet inom besättningen. Vilket fick någon i vår grupp att erinra sig att han och hans två skepparkollegor hade belönats med Sjöfartens Arbetsmiljönämnds SAN-pris 2012, just för att de bidragit till en säker och trivsam miljö ombord med återkommande arbetsmiljöutbildningar i syfte att minska hälsoriskerna. Ledarskap är en viktig komponent för den sociala arbetsmiljön och sammanhållningen ombord.

Stiftelsen delades nu upp i tre grupper, som skulle studera olika arbetsmiljöer inom intendenturen ombord. Exempelvis hos Annsofie Holmberg i taxfreebutikens parfymavdelning. Hon förklarade hur hanteringen av varor går till, från att de kommer ombord och förs vidare till ett mindre förråd, tills de hamnar på hyllorna i butiken. Det blir många lyftmoment och mycket plock på vägen och vi förundrades över hur tunga parfymflaskor kan vara.

I det större vin- och spritförrådet härskar Jan Engblom. Sortimentet består av omkring 200 sorters vin och uppemot 100 spritmärken. I hyllorna trängs oräkneliga lådor med dussintals flaskor i varje låda.

“Jag baxar en låda och konstaterar att jag inte hade klarat många sådana lyft”

De vilar på ett slags rullunderlag, och en specialdesignad käpp försedd med en hake gör det enkelt att få fram de lådor som ligger längst in. Det är exempel på att besättningen anlitar sin kreativitet för att lösa problem. Sedan återstår ändå det tunga lyftet ned till en kärra för vidare befordran ut till butiken. Jag prövar att baxa en högt belägen låda över hyllkanten och konstaterar att jag inte hade klarat många sådana lyft.

Eckerö går mestadels på dagturer, och på helgerna även kvällsturer, alltid med liggetid över natten i antingen Grisslehamn eller Berghamn. Därför finns inget stort behov av passagerarhytter. De 20 som finns utnyttjas främst av långtradarchaufförer.

Alexandra Falkenberg och Sanna Kankaanpää som arbetar med hyttstädningen berättar att varje hytt normalt tar tre minuter. De instruerar hur arbetet går till och vi får sedan rengöra dusch- och toalettutrymme, dammsugning i och utanför hytterna, samt bädda kojerna med underlakan, örngott, påslakan och täcken. Kojerna är av äldre modell, tunga och otympliga. Exempelvis måste man gå ned på knä för att bädda underkojen.

“vi får rengöra dusch- och toalettutrymme, dammsugning i och utanför hytterna, samt bädda kojerna”

Karl Karell drog sig till minnes att Stiftelsen på senare år har belönat flera förslag som handlat om just hantering av passagerarkojer.

Ytterligare ett tungt arbetsmoment är smutstvätten, som placeras i säckar med tio set vardera.

De tio kilo tunga säckarna transporteras genom gångarna ned till bildäck och vidare till tvätteriet i Berghamn.

Cati Asplund guidar i bufférestaurangen på däck sex. Samtalet glider bland annat in på behovet av lämpliga arbetsskor. Personalen i serveringen tillbringar en stor del av arbetsdagen på fötterna och det kan bli både en och två mil på en dag.

Cati lotsar in i det angränsande köket, där kökschefen Tomas Berlin tar över. Arbetsmiljön är varm och bullrig, allra värst i grovdisken. 20 kockar och kallskänkor arbetar i köket. Bara under juli 2018 serverades 2,4 ton köttbullar. Varje år serveras 90 000 omvittnat läckra räkmackor.

På däck sex finns även en à la carte-restaurang och en cafeteria, och på däck sju en grillrestaurang. Men gruppen intog sin lunch i besättningens mäss, där det erbjöds ett rikt utbud mat för olika smakriktningar. Sjömansuttrycket “kicka på maten” torde helt sakna relevans för besättningen på Eckerö.

En av våra guider ombord, båtsman Ante Westmark (tillika Seko sjöfolks vice sektionsordförande i rederiet), visar besättningens dagrum och gym. Besättningsmedlemmarna betalar 50 kronor per månad till fritidskassan och rederiet skjuter till lika mycket.

Åter i Grisslehamn efter drygt fyra intensiva timmar ombord installerade gruppen sig på Hotell Havsbaden, där dagen summerades.

Allmänt konstaterades att m/s Eckerö är ett happy ship, fartygets ålder och det stundtals tunga arbetet bakom kulisserna till trots.

Passagerarna domineras av barnfamiljer och pensionärer. Men om ordningsproblem ändå skulle uppstå finns tillgång till vaktman och inlåsningsmöjligheter. Till de arbetsmiljöproblem som kan uppstå i personalintensiva passagerarfartyg hör även sexuella trakasserier.

Seko sjöfolks ombudsman Pelle Andersson efterlyste bättre samråd redan på ritningsstadiet för att komma tillrätta med ergonomiska problem. Cecilia Österman tillfogade avslutningsvis att skeppsbyggnadsregler är en sak, men att det borde det råda bättre samråd om det funktionella. Här är det viktigt att ta tillvara på besättningens erfarenheter och kunskaper om det jobb som görs och vilka krav man behöver ställa på arbetsmiljöns utformning för att arbetet att bli både säkert och effektivt, det tjänar alla på.

Ingen skall tro att studieresan med m/s Eckerö var en slutpunkt. Cecilia Östermans och andras arbete för att förbättra intendenturpersonalens arbetsmiljö rullar vidare, var så säker!

Torbjörn Dalnäs


M/S Eckerö (tidigare Jens Kofoed)

 • Byggd på Aalborg Værft 1979
 • Sedan 2005 ägd av Rederi AB Eckerö
 • Svenskflaggad sedan 2009
 • Tonnage: 12.358 brutto
 • Längd: 121 meter
 • Kapacitet passagerare: 1.630
 • Kapacitet personbilar: 265

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Stiftelsen bildades 1972 med uppgiften att förvalta arvet efter de sammanlagt 47 svenska sjömanshus, som i växlande antal var i drift mellan 1748 och 1969 och som bland annat förde register över alla svenska sjömän och fartyg. Stiftelsen skall vid behov bistå sjömän och deras anhöriga eller efterlevande. Andra kärnuppgifter är att främja sjömans- och sjöbefälsutbildning, sjösäkerhet, sjöräddning, maritim forskning och utveckling, arbetsmiljö och trivsel ombord, samt den maritima kulturen. Stiftelsens direktion har fem ledamöter och lika många ersättare som företräder Svensk Sjöfart, Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk.

Stiftelsen delar årligen ut belöningar till sjöfolk som kommer med goda förslag om förbättringar inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och trivsel ombord. Årets studieresa har visat att det inom intendenturavdelningen finns många sådana goda förslag.

Det gäller bara att skicka in dem till Stiftelsen!

På Stiftelsens hemsida finns ett formulär att fylla i. Efter bedömning kan förslaget ge dels en pengasumma till förslagsställaren men framför allt bidra till att arbetsmiljön ombord förbättras.


Deltagare på studiebesöket

Direktion, ordinarie ledamöter

 • Christer Themnér, Sjöbefälsföreningen, ordförande
 • Rikard Engström, Svensk Sjöfart, vice ordförande
 • Bengt Eurén, Svensk Sjöfart
 • Christer Lindvall, Sjöbefälsföreningen

Ersättare

 • Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen
 • Christer Bruzelius, Svensk Sjöfart
 • Pelle Andersson, Seko sjofolk

Kansli

 • Christer Nordling
 • Birgitta Gemvik
 • Inger Örnquist

 

 • Karl Karell, ordförande i Granskningsgruppen
 • Cecilia Österman, handledare
 • Torbjörn Dalnäs, dokumentatör