Steg för steg mot diskriminering

Ombudsman Petra Sviberg är en av personerna bakom Seko sjöfolks sprillans nya checklista mot diskriminering och sexuella trakasserier. För illustrationerna står Lars Melander.

Ett stöd i det ständigt pågående arbetet med att förebygga diskriminering. Och en checklista att följa om det ändå uppstår problem.

Nu släpps Seko sjöfolks handbok för förtroendevalda.

Att förebygga och åtgärda diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är ett gemensamt ansvar som hela branschen delar. Huvudansvaret ligger på arbetsgivaren. Uppgiften för skyddsombud och fackligt förtroendevalda är att samverka och påtala brister.

Som en hjälp i arbetet har Seko sjöfolk tagit fram en handbok. En vägledning med konkreta tips för förebyggande arbete – och checklistor att följa vid pågående ärenden, genom alla steg från anmälan via utredning till beslut och åtgärder.

Initiativet kommer från Seko sjöfolks styrelse, som i verksamhetsplanen slagit fast att organisationen ska arbeta aktivt för att förebygga diskriminering. Uppdraget lämnades vidare till fackets påverkansgrupp (som jobbar brett med att påverka olika aspekter av sjömäns arbetssituation).

Annons

– Idén att ta fram ett samlat material som riktar sig till både facket och skyddsombuden- kom redan på första mötet, säger Petra Sviberg, ombudsman och en av de ansvariga bakom materialet.

Handboken är gjord i checklisteform för att vara lätt att ta till sig och använda. Genom att samla materialet vill man göra det tydligt att arbetet är allas ansvar.

– Jag hoppas att checklistan ska hjälpa förtroendevalda att förstå varandras olika roller och på så sätt kunna samarbeta bättre. Risken är annars att vi skuffar saker mellan oss, säger Petra Sviberg.

“Jag hoppas att checklistan ska hjälpa förtroendevalda att förstå varandras olika roller”

Ett första utkast fanns färdigt i november och testades på deltagarna i fackets Sjöfolkskonferens som fick jobba med materialet i grupper. 

– Vi fick in många bra synpunkter där. Tankar om hur en anmälan ska gå till och praktiska saker som till exempel hur man säkerställer att ett fall fortsätter drivas om en förtroendevald blir sjukskriven. Vi tog till oss alla synpunkter och fortsatte jobba, säger Petra Sviberg.

Och nu finns den alltså. Checklistan som ska hjälpa förtroendevalda att dels arbeta förebyggande, dels reda ut situationen i befintliga fall. Den ska även vara en hjälp för vanliga  medlemmar att kunna tolka och förstå sin situation.

– Ibland känns något obekvämt utan att man kan sätta fingret på vad det är. Det är viktigt att diskutera med kollegorna och kunna få hjälp att se när något är över gränsen eller tokigt, säger Petra Sviberg.

“ibland känns något obekvämt utan att man kan sätta fingret på vad det är”

Dialogen mellan medlemmar och fack är superviktig och lägger grunden till ett bra klimat på arbetsplatsen, menar hon.

– Då blir vi bättre som bransch och det blir roligare att jobba. En inkluderande sjöfart stärker inte bara den enskilda arbetsplatsen utan hela branschen.

För Petra Sviberg har frågor som rör jämställdhet alltid varit viktiga. Men hon har inte alltid haft lätt att se sin egen roll, säger hon, utan det har vuxit fram. 

Idag är frågan dessutom aktualiserad på ett helt annat sätt än för tjugo år sedan när Petra började i däcksstädet ombord på M/S Ålandsfärjan mellan Kapellskär och Mariehamn.

– Som tjej i intendenturen på den tiden blev man antingen maskot, kuttersmycke eller jobbig kärring. Det var de roller som fanns att välja på. Jag började som maskot och när jag gick iland för att börja på Seko sjöfolk så hade jag blivit den jobbiga kärringen och var nöjd med det. 

Hon hejdar sig. Poängterar att hon verkligen inte tycker att den som ifrågasätter något inom ämnet jämställdhet ska klassas som jobbig kärring.

– Absolut inte! Men det var de rollerna som fanns. 

Det var just jämställdhetsfrågor som gjorde att Petra Sviberg en gång i tiden blev fackligt engagerad och sa ja till att nomineras till förtroendevald i Viking Lines Seko-sektion.

– Jag började se att något är skevt i hur vi hanterar varandra ombord. Det finns något i hur vi bemöter varandra inom sjöfarten som aldrig hade lirat i andra miljöer, säger hon.

“Jag började se att något är skevt i hur vi hanterar varandra ombord”

Går det att få bort, tror du?

– Det går. Ingen tvekan om det. Beteenden kan alltid ändras. 

Den nytryckta handboken ska skickas ut till förtroendevalda. Den ska också presenteras för #vågrätt-samarbetets arbetsgrupp och därmed förhoppningsvis spridas i branschen. 

– Den bästa spridningen är från hand till hand. Om någon i eller utanför sjöfartsbranschen är intresserad av att vi kommer och berättar om handboken så är det bara att höra av sig. Det gör vi gärna, säger Petra Sviberg.

Hon hoppas att folk ska höra av sig och ha synpunkter. 

– Handboken är inte färdig. Meningen är att den ständigt ska utvecklas och förbättras. 

Materialet finns både i tryckt form och som pdf att ladda ner.

Ladda ner handboken här