”Stena Vinga funkar överallt”

"Stena Vinga är en udda fågel, hon är kort och hög och kommer in i de flesta hamnar", säger Carl Mårtensson, presschef i Stena Line. Foto: Dick Gillberg

Stena Vinga är ett av flera fartyg i Stena Line som bytt plats senaste året. Rederiet vill ha en flexibel flotta och har gjort stora förändringar till följd av både Brexit och pandemi.

– Förr hade vi fartygen på en linje och de stannade där. Idag har vi generellt en annan syn. Vi försöker vara så flexibla vi kan och placera våra fartyg där de gör mest nytta, säger Stena Lines presschef Carl Mårtensson.

Omvärlden förändras, kunder och marknader utvecklas och händelser påverkar resmönstren. Rederiet tittar ständigt på var tonnaget behövs och vilket fartyg som passar. Stena Vinga är enligt Carl Mårtensson ett bra exempel på ett allsidigt fartyg som kan ta både bilar och frakt, chaufförer och vanliga passagerare. 

– Vinga är en udda fågel, hon är kort och hög och kommer in i de flesta hamnar. Hon funkar överallt. Hon och Stena Nordica är nog de fartyg som varit på flest ställen. De är relativt lika i kapacitet fast Nordica är lite längre och går tryggare på Irländska sjön, säger han.

Annons

Stena Vinga tillhör normalt den passagerartunga linjen Göteborg–Fredrikshamn där rederiet under pandemin dragit ner på tidtabellen. 

”Vi placerar våra fartyg där de gör mest nytta”

– Vi måste väga det mot varandra: är det bättre att hon seglar här eller på Irländska sjön? Just nu är det senare bättre. Det handlar om taktik. I våras satte vi henne i Baltikum för att täcka upp för ett fartyg som blev försenat från varvet i Turkiet, säger Carl Mårtensson.

Fram till årsskiftet ska Vinga segla bredvid Stena Horizon.  

– Det här är en viktig höst på Irländska sjön. Det är fortsatt viktigt med dagliga avgångar mellan Rosslare och Cherbourg eftersom efterfrågan på direktlinjer mellan Irland och Frankrike ökat efter Brexit. Därför behövs Vinga där ett tag till, säger Carl Mårtensson.

”Det här är en viktig höst på Irländska sjön”

På rederiet är de nöjda med både fartyg och besättning. 

– Hon är väldigt omtyckt internt, vi får bara positiva signaler. Alla är nöjda med hur de agerar och personalen ombord gör ett mycket bra jobb.

De senaste åren, inte minst på grund av pandemin, har många anställda i Stena Line fått byta både fartyg och linje. Carl Mårtensson förstår att det kan ha varit en stor omställning.

– Det finns situationer där det inte alls fungerat för den enskilde och då har vi försökt lösa det. För allas bästa vill vi göra det så bra det går. Samtidigt agerar vi utifrån en viss verklighet och personalen är rederianställd, säger han.

Rederiets strävan efter en flexibel flotta gör att han tror på mer rörlighet framöver. 

– I framtiden är man nog inte på samma fartyg i tjugo år. Samtidigt är det ju inte bara Stena Line som förändras. Våra anställdas situation förändras också och det som passar under en viss tid i livet kanske inte passar lika bra några år senare, och ju mer vi kan matcha det desto bättre för alla, säger Carl Mårtensson.

Läs också: Ännu en höst på Irländska sjön