Större vision med batteridrift

Aurora av Helsingborg är byggd 1992. En stor fördel i konverteringsarbetet är att färjan från början har haft ett diesel-elektriskt maskineri. Foto: Dick Gillberg

Johan Röstin är ny vd för HH Ferries. Nu verkar han för att driftsättningen av Aurora och Tycho Brahe på el ska bli så bra som möjligt.

– Det finns ett enormt intresse för detta på riksplanet och i övriga Norden. En bro är inte fossilfri men det kan vi bli, säger han.

Johan Röstin tog över vd-posten i HH Ferries i augusti. Tidigare har han arbetat som vd för Copenhagen Malmö Ports. Men under de senaste åren har han fått mycket erfarenhet av HH Ferries.

– Jag bor i Helsing-borg sedan några år tillbaka så jag pendlade med färjorna flera dagar i veckan när jag skulle till Köpenhamn. Så det är lätt för mig att se kundsperspektivet, säger han.

Och Johan Röstin trivdes uppenbarligen som passagerare. När han blev tillfrågad om att ta jobbet kunde han inte säga nej.

Annons

– Jag har alltid gillat fartyg, och färjorna är en institution i sundet, en länk som kopplar ihop stadskärna med stadskärna.

Han berättar att företagets starka miljö-profil även lockade. Rederiet var tidigt med att köra på lågsvavligt bränsle och satsningen på eldrivna färjor är världsunik under trafikförhållandena.

– Det här är en stafettpinne jag vill bygga vidare på. Och det handlar inte bara om batteridrift utan helheten i verksamheten. Vi har exempelvis sortering av allt restmaterial ombord och i land.

En spännande vision som Johan Röstin delar med sig av är att också erbjuda laddning för el- och hybridbilar på hamnplan i Helsingborg och Helsingör. Strömmen för snabbladdning finns redan indragen till färjorna.

– Om vi kan erbjuda laddning till fordon så placerar det oss i ett större sammanhang när det gäller miljövänliga logistiklösningar. Vi ligger på ett strategiskt stopp för laddning från exempelvis Oslo för trafik som ska nedåt kontinenten.

För att vinna de stora miljöfördelarna måste man tänka i större sammanhang.

– Vi måste bli bättre på att ställa om våra transporter. Där har vi alla ett ansvar.

Fotnot: HH Ferries är bolaget som driver sundstrafiken mellan Helsingborg och Helsingör under varumärket Scandlines HH.

Johan Röstin tog över som vd för HH Ferries Group i augusti.

LÄS MER: Över sundet på batteri