Transportstyrelsen granskar Viking Line

Viking Cinderella I Stockholm. Foto: Jens Arfvelin

Enligt Transportstyrelsen är samtliga brister som de lade mot Viking Lines fartyg Cinderella under en inspektion förra året omhändertagna. Men nu ska myndigheten se över rederiets rutiner, bland annat deras arbete mot kränkande särbehandling. 

Skyddsombud som inte deltog i skyddskommittémöten, arbetsolyckor som inte utreddes och sjuktal som inte följdes upp. Det var några av de 15 brister som Transportstyrelsen noterade under en inspektion ombord på Viking Cinderella i november 2018. 

När en uppföljande inspektion genomfördes ett år senare var bristerna omhändertagna. Det säger Christina Östberg, arbetsmiljöhandläggare på Transportstyrelsen som genomförde inspektionen tillsammans med en inspektör. 

– Jag blev förvånad över hur mycket de hade hunnit med under det här året. Att ta fram nya rutiner och införa dem tar tid, men de har lyckats. Det tror jag beror på att befäl, skyddsombud och facket jobbat tillsammans med det här, säger hon.

Annons

Den främsta kritiken efter förra årets inspektion rörde bristen på systematiskt arbetsmiljöarbete. Enligt Christina Östberg har man nu lagt grunden för ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete vilket i sin tur borgar för att arbetsgivaren i samverkan med besättningens representanter bättre ska kunna hantera de arbetsmiljöproblem som förekommer. 

– Ja, nu har de ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som i sin tur lett till att man omhändertagit en stor del av de brister som vi hade lagt och jag är imponerad över deras arbete. Det ska däremot inte tolkas som att man kommit till rätta med alla arbetsmiljöproblem som kan finnas ombord, säger Christina Östberg. 

“Nu har de ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete”

Seko sjöfolks sektionsordförande i Viking Line, Bent Björn-Nielsen, håller med om att mycket har blivit bättre på Cinderella det senaste året, men menar att det fortfarande finns problem som behöver lösas.  

– Bland annat när det gäller utredningar om kränkande särbehandling och riskbedömningar, säger han. Vi har också en fortsatt hög personalomsättning, det är stressigt och många mår dåligt. Sådant ändrar man inte på så lätt. Om vi inte får ordning på det här kommer det att bli en ny anmälan till Transportstyrelsen. 

“Vi har fortsatt hög personalomsättning, det är stressigt och många mår dåligt”

Men enligt Christina Östberg har myndigheten inte släppt Viking Line helt och hållet. Nyligen tog man kontakt med rederiets landorganisation för att se över deras rutiner för arbetsmiljöarbetet, däribland kränkande särbehandling. 

– Rederiet är ytterst ansvarigt för arbetsmiljön ombord, säger Christina Östberg.

Läs även: Politiker praoade på Cinderella