Utbildning för ökad respekt

I den webbaserade utbildningen finns bland annat filmer med iscensatta scenarion för att exemplifiera och diskutera vanliga fall av trakasserier. Foto från utbildningen

I vår släpps en webbaserad utbildning om kränkningar och trakasserier till sjöss, baserad på verkliga händelser ombord.

Kursen är en branschgemensam satsning för att skapa ett sundare arbetsklimat på fartygen. 

Det har nu gått två år sedan kvinnliga sjöbefälsstudenter i Kalmar gick ut i media och berättade hur de utsatts för sexuella trakasserier under sina ombordpraktiker. Efterföljande studier visade att problemen med kränkningar av olika slag var relativt vanligt förekommande ombord och att även män drabbas.

För att öka medvetenheten om den här typen av problem har parterna inom sjöfartsbranschen gått samman och tagit fram en utbildning om likabehandling till sjöss. Projektledare är Per Barkman, tidigare HR-chef på Sirius Shipping och numera konsult i det egna bolaget Crewcomp.

– Jag hoppas att utbildningen blir en ögonöppnare, säger han. Det finns säkert de som omedvetet uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas som kränkande av andra och det behöver man bli medveten om.

Annons

Utbildningen riktar sig mot olika typer av kränkningar som kön, ålder, religion, politik och etnicitet. Ambitionen är att skapa ett klimat på fartygen som gör att alla ska känna sig välkomna ombord, oavsett bakgrund eller livssituation.

– Vi vill att så många som möjligt ska känna sig berörda av utbildningen, det handlar om respekt för nästa generations sjömän.

De nio filmsekvenser som ingår i utbildningen är baserade på verkliga händelser som Per Barkman fått berättat för sig under intervjuer med sjömän, redare och studenter. I varje scenario finns en utsatt, en förövare och en passiv kollega som ser vad som händer utan att ingripa. Sistnämnda gruppen är den de flesta känner igen sig i, tror Per Barkman, och som är lättast att nå fram till och förändra.

– Den här gruppen kommer att få sig en tankeställare av utbildningen. Att våga säga ifrån kan göra stor skillnad.

Utbildningen är uppdelad i block med lästext, speakerröst och filmsekvenser. Avsnitten är knutna till aktuell lagtext och i slutet finns även kontrollfrågor kopplat till innehållet. Till en början kommer utbildningen ut på svenska och därefter engelska. Den kommer att ligga på Shipgaz education men länkar till den ska finnas på en rad olika sjöfartssidor.

– En av de främsta styrkorna med utbildningen är att den är branschgemensam och att både arbetsgivare och fack, däribland Seko sjöfolk, står bakom. Det är viktigt att visa att branschen är enad i sådana här frågor, säger Per Barkman.

Alla elever från sjömans- och sjöbefälsskolorna ska genomgå den cirka 20 minuter långa utbildningen innan de går ut på praktik, men den vänder sig i lika hög grad till befintliga sjömän liksom landanställda inom näringen.

– Jag räknar med att cirka 7 500 personer ska ha genomgått utbildningen inom tre år. Andra länder har också visat intresse och vi har fått frågor från Danmark, Tyskland och Holland.

Utbildningen beräknas vara klar före april och är kostnadsfri.