Väderkänslig verksamhet

Pleijels besättning tar ombord sin under­vattensfarkost, ROV, igen efter att ha använt den för att spåra kablar på Riddarfjärdens botten. Foto: Magnus Glans

Pleijel ägs av Kalmarrederiet Baltic Offshore som sysslar med installation, reparation och upptagning av kraft- och telekomkablar. 

För drygt tio år sedan beslöt Pleijels dåvarande ägare att hantering av sjökablar var en alltför liten och udda del av verksamheten. Fartyget blev till salu, frågan uppstod om det fanns några anställda som var intresserade – och svaret var ja. Pleijel såldes till tre anställda och Baltic Offshore startades.

Vi ställde några frågor till företagets ledning.

Hur ser branschen ut, finns det mycket uppdrag?

Annons

–  Hittills under 2000-talet har det varit extremt lite förläggningar av telekomkablar. Från att tidigare uteslutande ha utfört arbete på telekomkablar har vi breddat verksamheten mot kraftkablar och det har bland annat inneburit att vi förlängt Pleijel med 13 meter.

– Pleijel är förhållandevis grundgående och kan med fördel operera i grunda vatten, vilket är en fördel vid till exem pel förläggning av kraftkablar mellan torn i vindkraftparker. Tyvärr är den havsbaserade vindkraften inte så stor i Östersjön.

Vilka utmaningar finns i verksamheten?

– Det finns många utmaningar och risker och därför lägger vi ner mycket tid på att förbereda våra uppdrag. Varje uppdrag är i princip unikt. Vi gör metod- och procedurbeskrivningar utifrån noggranna riskbedömningar samt kund- och myndighetskrav.

– Vissa moment i ett uppdrag kan vara mycket beroende av gynnsamma väderförhållanden. Vi använder oss av detaljerade väderprognoser för att bedöma om det finns tillräckligt med tid för att göra väderkritiska moment. När det gäller tidsåtgång för olika uppdrag har vi goda kunskaper, däremot kan exempelvis tillståndsfrågor ibland dra ut på tiden vilket kan resultera i att uppdrag senareläggs.

Hur ser konkurrensen ut? Påverkas ni till exempel av läget inom offshore?

– Vi har inte påverkats av nedgången i den norska offshoreverksamheten, men vi har märkt av den då de stora kabelfartygen dumpar sin prisnivå och nu är med och offererar på småprojekt som till exempel reparationsprojekt.

Vad har ni på gång framöver?

– Efter semesteruppehållet har vi förläggningar av telekomkablar inplanerade.