”Vi hoppas att det värsta ligger bakom oss”

Lossning av Stena Scandinavica vid kaj i Göteborg. I bakgrunden Stena Jutlandica. Foto: Stena Line/Sören Håkanlind

Coronakrisen påverkar hela Stena Line. Minst en linje läggs ner, flera fartyg är tillfälligt ur trafik och 501 personer har sagts upp bara på Seko sjöfolks område. 

Det är inte bara ombordanställda som drabbas av pågående kris, det är presstalesperson Carl Mårtensson noga med att betona. Hela bolaget drabbas. 

– Procentuellt sett har vi varslat ungefär lika många på land som till sjöss. Numerärt är det fler ombordanställda som sägs upp eftersom vi har många anställda där, säger han. 

Det andra han vill poängtera är att coronakrisen drabbar alla länder. Passagerar- och i viss mån även fraktbortfallet påverkar Stena Lines samtliga 19 linjer. Största delen av rederiets intäkter kommer normalt från fraktsidan, men som ropax-rederi är även passagerardelen viktig för Stena Line.

Annons

– Den här krisen är unik eftersom den drabbar alla våra linjer samtidigt. Det gör att läget är extra allvarligt och det är därför vi tar till tuffa beslut.

I nuläget är 30 av Stena Lines 38 fartyg i trafik. 

– Det är frakten som gör att vi är igång och turlistorna har anpassats efter det. Frakten har också gått ner en hel del, men på de svenska linjerna är nedgången inte lika tydlig och Halmstad–Grenå har faktiskt ökat, säger Carl Mårtensson. 

Den 16 mars varslades 600 personer på Seko sjöfolks område om uppsägning och i början av april meddelade bolaget att 501 av dessa sägs upp. Linjen Oslo–Fredrikshamn läggs ner för gott och Stena Saga har tagits ur drift permanent. Stena Danica är upplagd med planerad återgång i trafik den 22 juni. I början av juli planerar rederiet att lägga upp Stena Vision (som trafikerar linjen Karlskrona–Gdynia) och låta Stena Baltica segla i hennes ställe samtidigt som Stena Nordica återvänder till linjen. Orsaken är enligt Carl Mårtensson att man vill ha mer fraktfokuserat tonnage.

– Fartygen har ungefär samma fraktkapacitet men Stena Nordica tar färre passagerare och är ett mer kostnadseffektivt val. Hon passar bättre på linjen som den ser ut just nu, säger han.

Hur skulle du beskriva de senaste två månaderna? 

– Stena Line har tagit en rad dramatiska beslut, och för två månader sedan trodde vi definitivt inte att vi skulle vara där vi är idag. Vi hade ett bra år bakom oss och såg fram emot ännu ett bra år. Vi såg tecken i februari och i mitten av mars blev det kris. Passagerarantalet gick ner till nästan noll när länderna omkring oss och i resten av Europa införde reserestriktioner. Som exempel hade vi förra veckan tio passagerare på en avgång med Stena Jutlandica som har kapacitet för 1 500. Nu luckras regelverken upp lite, men för reseindustrin innebär det inte några volymer.

Var nedläggningen av Oslo–Fredrikshamn planerad eller togs beslutet på grund av krisen?

– Det var inte planerat sedan tidigare. Men både Oslo–Fredrikshamn och linjen Trelleborg–Sassnitz, som vi också planerar att lägga ner, har haft extremt stort fokus på passagerartrafik. Det är ingen hemlighet att vi länge jobbat för att de båda ska bli en bättre och framför allt bredare affär. Ingen av linjerna tillhör vår core business – ropax – en kombination av frakt och passagerare. Den balansen har visat sig vara extra viktig nu när det inte finns underlag för passagerare och kryssning. Vi tror att effekterna av corona kommer att påverka resandet under lång tid framöver, och vi har ingen möjlighet att hålla igång verksamheten på de här två linjerna.

Seko sjöfolk kritiserar Stena Line för bristande samarbete och upplever att rederiet varit ointresserade av att hitta lösningar ihop med facket. Vill du kommentera?

– Vi delar inte bilden att det inte har funnits ett samarbete. Trots den pressade situation som varit har vi haft uppriktiga diskussioner, öppna och som dessutom skett på flera nivåer inklusive bolagets högsta vd. Vi tycker att vi haft bra förhandlingar där vi kommit fram till lösningar. Det har dessutom gått med hyfsad fart. 

”vi delar inte bilden att det inte funnits ett samarbete”

Ni valde tidigt att varsla om uppsägning istället för mer tillfälliga lösningar. Varför?

– Vi agerade fort eftersom vi såg detta hända i hela Stena Lines nätverk samtidigt. Det handlar om att säkra affären och hålla kostnaderna nere. Varsel handlar också, även om Seko kanske inte håller med mig här, om att säkra andra arbetstillfällen. Om vi inte säkrar de affärer vi har, hamnar vi i ett ännu sämre läge och kan behöva säga upp fler. 

Har ni säkrat affärerna nu, med de uppsägningar som gjorts?

– Det är extremt svårt att spekulera. Vi kan bara agera på det vi vet här och nu. De senaste månaderna har varit dramatiska med tuffa beslut. Vi utvärderar situationen löpande. När det gäller trafiken för Stena Danica och Stena Vision så vet vi inte hur världen ser ut om en månad, men vi måste ju planera för någonting.

501 personer på Seko sjöfolks område har sagts upp. Går det att driva verksamheten utan dem när trafiken återupptas? 

– Det går inte att driva samma verksamhet som tidigare med färre människor ombord. Det kommer att behöva ske förändringar. Slarvigt uttryckt behöver vi erbjuda ett lägre serviceutbud ombord. Det betyder inte att våra anställda ska ge sämre service, det vet jag att de inte kommer att göra, utan att vi förändrar öppettider, utbud av barer, underhållning, restauranger och liknande. Mindre fokus på kryssning, mer på transport. Det är vad vi tror ligger framför oss. Vi tror inte att vi kommer tillbaka till vårt tidigare normalläge, säger Carl Mårtensson.

”Vi tror inte att vi kommer tillbaka till vårt tidigare normalläge”

”Vi har inte råd att vänta ett år för att se om det kanske blir en normal sommar 2021, säger Carl Mårtensson, presstalesperson i Stena Line. Foto: Stena Line

Det har nämnts att Stena Line ska fokusera mer på frakt framöver, stämmer det?

– Nyckelordet är ropax. Vi kommer att fokusera mer på transport och detta kommer att förändra ombordupplevelsen som jag nämnt tidigare. Från bolagets håll är tanken inte att gå tillbaka till som det var före krisen, för vi tror inte att världen omkring oss ser likadan ut. Ett exempel är social distansering som troligtvis kommer att påverka hur många passagerare vi kan transportera.

Har du kontakt med uppsagda medarbetare? Vad säger de?

– Jag pratar med uppsagda kollegor på min avdelning, med ombordanställda och med människor som sagts upp inom andra branscher. Detta sker ju överallt. Inom Stena Line har folk generellt visat stor förståelse för situationen och för besluten som tagits i företaget. Självklart vill ingen bli uppsagd, och för den enskilt drabbade är det lika illa oavsett orsak, men folk tycks förstå att vi har behövt ta de här besluten. Det är inte roligt men man förstår varför det sker. 

Enligt Carl Mårtensson pågår inom Stena Line flera initiativ och stöd för uppsagda medarbetare. Alla som sagts upp ska ha fått information om Trygghetsfonden och omställningspaket. Bolagets HR-avdelning har lanserat en sajt för att underlätta för uppsagda medarbetare att komma vidare. Dessutom ingår Stena Line i en pilot för Beredskapslyftet i Göteborg, där 48 personer erbjudits att anmäla sitt intresse för en intensivutbildning inom vård och omsorg.

Vad tror du om framtiden? När kan Stena Lines verksamhet vara tillbaka i normalläge?

– Vi tror, som sagt, inte att vi kommer tillbaka till vårt tidigare normalläge. Få tror att det här kommer att bli en normal sommar. Och vi har inte råd att vänta ett år för att se om det kanske blir en normal sommar 2021. Årets högsäsong kommer att innebära drastiskt mycket mindre passagerare, dels beroende på människors vilja att resa och dels på regler om social distansering ombord. Om vi återigen tar Stena Jutlandica som exempel, hon har en maxkapacitet på ungefär 1 500 passagerare men nu tar vi max 300. Det påverkar naturligtvis vår affär.

”Vi har inte råd att vänta ett år”

Är det värsta över för Stena Line, tror du? 

– Vi har två dramatiska månader bakom oss, och vi vet inte hur kommande månader ser ut. Vi hoppas att det värsta ligger bakom oss, men vi vet inte. Vi ser en viss ljusning, industrier som dragit igång viss produktion och restriktioner som lättas upp, men samtidigt varslas det på flera håll. Vi är väldigt försiktiga och utvärderar löpande både vår egen verksamhet och covid-19-läget. 

Fotnot: Linjen Trelleborg–Sassnitz trafikerades av den tyskflaggade färjan Sassnitz som nu ligger upplagd i Uddevalla tillsammans med Stena Saga.

Läs även: ”Det är svårt att vara arg på rederierna”