#5 2016

LÄS TIDNINGEN HÄR

Vi besöker Viking Lines svenskflaggade fartyg Cinderella, där medlemsantalet växer stadigt sedan fackklubben satsat på rekryteringsarbete. Klubbordförande Bent Björn-Nielsen och hans styrelsekollegor är bland annat mer synliga ombord. Och även globalt gör fackförbund framsteg, konstaterar ombudsman Mikael Lindmark efter en konferens i Kanada arrangerad av ITF. Dessutom skriver vi om skärgårdstrafiken i Stockholm och ledningsbytet i TRSM,och dyker ner i tonnageskatten.

Annons